2023. október 3., Kedd
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. március 31.

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. március 31-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET Bote Corina municípiumi tanácsos mandátumának jog szerinti megszüntetéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2 . - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2016. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2016. évi pénzalapjának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/36-os számú tanácshatározattal jóváhagyott  sepsiszentgyörgy municípiumi keresztény egyházak támogatásának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának alkalmi minimis jellegű támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
8. – HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2016 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szállodai, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő társulási szerződésről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
10. – HATÁROZATTERVEZET közoktatási intézmények interaktív táblákkal való felszerelése programjának támogatásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Közösségfejlesztési Igazgatóság által és a Gyulafehérvári Caritas Kirendeltség közötti partner szerződés megkötéséről, a Sepsiszentgyörgy municípium Őrkő negyedi Roma Közösségi Ház által folytatott szükséghelyzetben levő roma családok gyerekei számára nyújtott tevékenység szervezése és támogatása céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, a Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a XII. Erdélyi Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója támogatásának céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
13. – HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon működése érdekében megállapított intézkedésekről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közszállítási Rt. 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról a SEPSI REKREATÍV Rt. részvényesek közgyűlésébe a 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és SEPSISZENTGYÖRGY Öntözővíz Használók Egyesülete között létrejött 2015.11.10/64.865-ös számú haszonkölcsönszerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az Országos Drogellenes Ügynökség között létrejött 2014.05.09/22.817. számú haszonkölcsönszerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
20. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező Dália utca 1. szám alatti ingatalannak a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság kezelési jogába való átutalásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Hőközpont utcai szám nélküli ingatlan Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Bod Péter Megyei Könyvtár között létrejött 2010/492-es számú haszonkölcsönszerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2012/204-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező egyes lakások közintézmények kezelésébe való átutalásáról szolgálati lakások céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Árnyas utcai beltelkének megosztásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központ közfürdő építése általi bővítése című beavatkozási munkálat iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2014/166-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatott, Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos utcái beruházási munkálatai költségbecslésének kiigazításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET a 2015/317-es számú tanácshatározattal jóváhagyott
Sepsiszentgyörgy municípium Székely Mikó Főgimnázium tetőzete rehabilitációjára vonatkozó mutatók aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester
28. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2005/129-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium területén létesített fizetéses parkolókban állomásozó és parkoló gépjárművek működési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET az oktatási ösztönző juttatás kedvezményezettjeinek beazonosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
30. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2011/11-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a sepsiszentgyörgyi roma származású iskoláskorú fiatalok támogatási programjáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
32. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


Sztakics Éva-Judit
ALPOLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22626    


Utolsó módosítás: 2016-03-26    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem