2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. október 29.

MEGHÍVÓ

 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. október 29-én 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:1. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


2. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala alárendeltségében működő Városi Kertészet szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2015. november 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


3. HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2015. október 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


4. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi tagsági díjának megemeléséről a Vadon Egyesületben.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium, szépmezői mezőgazdasági kitermelési földutak ingyenes módon való használatának odaítéléséről a SEPSISZENTGYÖRGY Öntözővíz Használók Egyesülete számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség között megkötött 18.03.2013/13.541-es számú ügykezelési szerződés melléklete megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


7. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező 30 drb. parkoló-jegy kiadó automata közvagyonba való átvételéről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


8. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 1. szám alatti terület zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 3. szám alatti terület zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


10. HATÁROZATTERVEZET a Cigaretta utca 75. szám alatti szolgálati lakások kezelési szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


11. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium bizonyos Őrkő övezeti területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. HATÁROZATTERVEZET Vasile Goldiş utca 3. szám alatti ingatlanban működő orvosi rendelőhöz tartozó bizonyos felület nyílt versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


14. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium kilyéni 103B megyei út, B3-as tömbjének kiterjesztése című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


15. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Nicolae Iorga utca meghosszabbítása. című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2015.10.06/4-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


16. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium területén lévő, forgalomban be nem írandó járművek bejegyzési, nyílvántartási és törlési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szakapparátusának szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló kiegészített és módosított 12/2006. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.


18. HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházakban, 35. életévüket betöltő, szerződéssel rendelkező személyek lakbérének újraszámításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


19. HATÁROZATTERVEZET a 2015/241-es számú helyi tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa révén Sepsiszentgyörgy Municípiumnak részvételéről a Kovászna Megye Tanfelügyelőségével közösen létrehozott Szociális partnerségi fejlesztési bizottságban.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


20. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


21. KÜLÖNFÉLÉK.


Sztakics Éva-Judit
ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22811    


Utolsó módosítás: 2015-10-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem