2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. október 19.

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. október 19-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

2. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az URBAN – LOCATO Kft. társulása alapján létesítendő SEPSI REKREATÍV részvénytársaságról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


3. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Szépmező kitermelési útjai jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

4. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Szépmező mezőgazdasági kitermelési földutak ingyenes módon való használatának odaítéléséről a SEPSISZENTGYÖRGY Öntözővíz Használók Egyesülete számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

5. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség között megkötött 13.541/18.03.2013. számú ügykezelési szerződés mellékletének megkötéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET
az utólagosan kiegészített és módosított 2009/250-es számú tanácshatározat kiegészítéséről és módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között megkötendő 12.000.000 euró értékű visszatérítendő hitelvonal szerződés jóváhagyásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

7. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Forrás utcai lakóövezetet szabályozó rendezési terv módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

8. HATÁROZATTERVEZET Kovászan megye, Sepsiszentgyörgy, Orbán Balázs utcai 7-es számú Óvoda épülete megerősítésére, teraszának újraépítésére és az óvoda bekerítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva - Judit, alpolgármester.
 

9. HATÁROZATTERVEZET „Sepsiszentgyörgy Municípiumi közvécé lebontása és újjáépítése” című kivitelezési terv műszaki-gazdasági iratcsomójának módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

10. HATÁROZATTERVEZET a 2009/190-es tanácshatározattal jóváhagyott, Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatott, Sepsiszentgyörgy Municípium Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületkomplexumához tartozó „A” épületszárnyának teljes felújítását és megerősítését szolgáló mutatók aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva - Judit, alpolgármester.
 

11. HATÁROZATTERVEZET a 2015/122-es tanácshatározattal jóváhagyott Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium Szabadság téri parkja bővítésének tájképfejlesztése című beruházási munkálatok megvalósíthatósági tanulmányának visszavonásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva - Judit, alpolgármester.
 

12. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2011/11-es számú tanácshatározat módosításáról, a sepsiszentgyörgyi roma származású iskoláskorú fiatalok támogatási programjáról.
Előterjeszti: Kondor Ágota, tanácsos.


13. HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások priorítási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.
 

14. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2015/7-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium helyi rendőrei élelmiszer-pótlékának megítélésével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva - Judit, alpolgármester.
 

15. KÜLÖNFÉLÉK.


Sztakics Éva-Judit
ALPOLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 22587    


Utolsó módosítás: 2015-10-16    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem