2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. szeptember 30.

MEGHÍVÓ
 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. szeptember 30-án 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. BESZÁMOLÓ a 2015. év I. félévre érvényes, súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak tevékenységéről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

2. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi SEPSISPORT Kft. 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


3. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármester szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról 2015. szeptember 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


4. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztő Igazgatósága 2015. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


5. HATÁROZATTERVEZET a 2016. évre érvényes Sepsiszengyörgy Municípium polgármestere szakapparátusa és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó közhivatali tisztségek tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban - Locato Kft. 2015-ös év I. félévre vonatkozó könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. HATÁROZATTERVEZET
az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházakban, 35. életévüket betöltő, szerződéssel rendelkező személyek lakbérének újraszámításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


8. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna Megyei Művelődési Központja és Hargita Megye Kulturális Központja közötti társulás jóváhagyásáról, a Terra Siculorum 2021 Egyesület létrehozása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

9. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége között megkötendő partnerségi szerződés jóváhagyásáról a XIII. Kolbászparádé és a VI. Káposztafesztivál pénzbeni támogatása és megszervezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

10. HATÁROZATTERVEZET a 2015/141-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről és az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi Tega Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízói szerződés 2015/2-es számú kiegészítő okiratanák megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


11. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a TEGA Rt. között létrejött 1998/4380-as számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. HATÁROZATTERVEZET a 2015/144-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Székely Mikó Elméleti Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a Székely Mikó Elméleti Líceum és a Református Kollégium, jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmények igazgatótanácsainak.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


13. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 1. szám alatti terület zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


14. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonát képező Híd utca 3. szám alatti terület zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


15. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5. szám alatti 5/B/12-es számú ingatlan közvetlen módon való értékesítéséről, Kálmán Adalbert bérlő részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


16. HATÁROZATTERVEZET a 2015.03.11/14019-es számú, a Szotyori Református Egyházközséggel megkötött társulási szerződés alapján létrejött felülépítményi jog lemondásáról Sepsiszentgyörgy Municípium részéről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. HATÁROZATTERVEZET
az utólagosan módosított és kiegészített 2014/245-ös számú tanácshatározat módosításáról, a Román állam közvagyonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében levő bizonyos ingatlanok, Sepsiszentgyörgy közvagyonába, valamint Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezelésébe való átruházásának törvényes kezdeményezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


18. HATÁROZATTERVEZET Farm utcai lakások telkesítését szabályzó övezeti rendezési terv módosítását célzó részletes városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


19. HATÁROZATTERVEZET a 2015/216-os számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium Ág utca 1. szám alatti beltelke megosztásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


20. HATÁROZATTERVEZET a Patak utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


21. HATÁROZATTERVEZET a Gólya utca, Tavasz utca és Fenyves utca közötti szakaszának korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


22. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület közgyűlésébe.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.


23. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan kiegészített és módosított, jogi személyiséggel rendelkező magán jogú, nonprofit sportegység, a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesületet jóváhagyó 2012/191-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.


24. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium pályázatának benyújtásáról az Európai Kulturális Főváros 2021 cím elnyerése érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


25. HATÁROZATTERVEZET a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségéhez tartozó Árvácska Napközi Otthonos Óvodában létesítendő bölcsődéről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


26. HATÁROZATTERVEZET
bizonyos intézkedések megállapításáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2009/184-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy fiataljait támogató Szent György Ösztöndíjak elnevezésű program 2015. évi alkalmazásának végrehajtásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


27. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2011/11-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a sepsiszentgyörgyi roma származású iskoláskorú fiatalok támogatási programjáról.
Előterjeszti: Kondor Ágota, tanácsos.


28. HATÁROZATTERVEZET
egy bizottsági tag nevesítésről, az utólagosan módosított 2013/120-as számú tanácshatározattal jóváhagyott társulási keretszeződés alapján épített szolgálati lakásokat elbíráló bizottságába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


29.  HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


30. KÜLÖNFÉLÉK.


Sztakics Éva-Judit
 ALPOLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22922    


Utolsó módosítás: 2015-09-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem