2023. december 8., Péntek
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. június 25.

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. június 25-én 13,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


2. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Szabadság utca 1. szám alatti ingatlan lakrészekre való felosztásáról és bizonyos kulturális intézmények kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


3. HATÁROZATTERVEZET az 1997.10.29/6.860-as számú, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és a MOL ROMÂNIA Kft. között megkötött társulási szerződés 2015/1-es számú kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


4. HATÁROZATTERVEZET a 2010.09.22-ei, 205/01/1805-ös számú Sepsiszentgyörgy Municípium és a ROMTELECOM Rt. között megkötött bérleti szerződés 2015/1-es számú kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


5. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Topspin Saint George Sport Egyesület között megkötött 2013/22.988-as számú résztársulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET a központi Erzsébet park bizonyos területének nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról, közélelmezési termékek előállítására és árusítására szánt büfékocsi elhelyezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


7.HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


8. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2014/240-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a 12. Országúttól keletre levő, Oltmező utca szn. terület ingyenes használatba való átadásáról az Országos Befektetési Társaság részére 3000 férőhelyes sportcsarnok építése céljából, valamint bizonyos munkálatok helyi költségvetésből való támogatásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


9. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Grigore Bălan sugárúti tömbházlakások és kereskedelmi felületek című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2015.06.16./3-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


10. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Zefír utca közvilágításának rehabilitációjára/korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


11. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Esthajnalcsillag utca közvilágításának rehabilitációjára/korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


12. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Oltmező utca 9, 11, 13 és 15. szám alatti ingatlanok bekerítése és kapusház építése elnevezésű beruházási célkitűzések megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


13. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített Sepsiszentgyörgy Municípium városgazdálkodás szabályát jóváhagyó 2013/241-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


14. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház menedzselése céljából kiírt versenypályázat végleges eredményének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


15. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


16. KÜLÖNFÉLÉK.

 ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
 POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 22840    


Utolsó módosítás: 2015-06-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem