2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. május 28.

MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. május 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.
 

2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. március 31-i összesített költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi MULTI-TRANS R.T. 2014. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

4. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi TEGA R.T. 2014. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

5. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi Tega Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízói szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. koncessziójába adott alapeszköznek a Municípium közvagyonából a magánvagyonba való átvételéről üzemen kívüli helyezés céljából, leírás általi értékesítés érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a C & C Comp Kft. közt megkötött 2007.03.03/2436 számú koncessziós szerződés átírásáról Bălaj Éva Tünde egyéni vállalkozó javára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

8. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Székely Mikó Elméleti Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a Székely Mikó Elméleti Líceum és a Református Kollégium, jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmények igazgatótanácsainak.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 

9. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítéléséről, a Sepsiszentgyörgyi V. számú Római Katolikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

10. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 1 szám alatti terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

11 - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 3 szám alatti terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

12. - HATÁROZATTERVEZET a 2015/49-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a COMPACT Kft. tulajdonát képező, Mező utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

13. - HATÁROZATTERVEZET egy telekkönyv nyitása a Debren patak volt medrét képező terület feljegyeztetése érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

14. - HATÁROZATTERVEZET Kerékpárút kialakítása az Olt folyó védőgátján elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentörgy Municípium városfejlesztési- és településrendezési bizottság összetételének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
 

16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Patak utcai, lakóterületek című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2015.04.27/2-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. – HATÁROZATTERVEZET egy személy kinevezéséről a Turizmusfejlesztés Kovászna Megyében Egyesület vezetőtanácsába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


19. - KÜLÖNFÉLÉK.

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 22749    


Utolsó módosítás: 2015-05-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem