2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. március 26.

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. március 26-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium 2014. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


2. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2014/364-es számú tanácshatározattal jóváhagyott 2015. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

   
3. HATÁROZATTERVEZET
Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


4. HATÁROZATTERVEZET
a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának egyéni jellegű minimis támogatása jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2015. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy Municípiumi Evangélikus-Lutheránus Egyház számára odaítélendő pénzösszegről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


8. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípiumi III. számú, Szent Benedek Római Katolikus Plébánia számára odaítélendő pénzösszegről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. HATÁROZATTERVEZET a 2015 pulzArt Fesztivál szervezésének Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből való résztámogatásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


10. HATÁROZATTERVEZET a 2015/9-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből kifizetendő Vadon Egyesület 2015. évi tagsági díjával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


11. HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2015 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szállodai, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő társulási szerződésről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. HATÁROZATTERVEZET
közoktatási intézmények interaktív táblákkal való felszerelésének támogatásáról.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.


14. HATÁROZATTERVEZET a 2014/376-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely Municípiumokhoz, valamint Kovászna és Bodzaforduló városokhoz tartozó települések víz- és szennyvízhálózat kiterjesztése című beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


15. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely Municípiumokhoz, valamint Kovászna és Bodzaforduló városokhoz tartozó települések víz- és szennyvízhálózat kiterjesztése című projekt részbeni pénztámogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


16. HATÁROZATTERVEZET SEPSISPORT Kft. 215. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. HATÁROZATTERVEZET
az URBAN-LOCATO Kft. 2014. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


18. HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. 2015. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


19. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a JAZZ RO Egyesület közötti partnerszerződés megkötéséről a JAZZ IN CHURCH FEST rendezvény támogatása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


20. HATÁROZATTERVEZET
Lovas sportpálya elnevezésű beruházási munkálatok megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról, Kovászna megye, Illyefalva, Benedek-mező övezetében.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


21. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Vadon Egyesület között megkötött 2014.07.21/35.408-as számú társulási keretszerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

22. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező nyilvános WC épületének magánvagyonba való átvételéről, leírás általi értékesítés céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

23. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium ügykezelésében levő, kilyéni gyepes területekre megkötendő bérleti szerződésről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

24. HATÁROZATTERVEZET a 2014/50-es számú tanácshatározat kiegészítéséről, egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítélése a Sepsiszentgyörgyi V. számú Római Katolikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

25. HATÁROZATTERVEZET a 12. nemzeti út 8+280-12+440-es szakaszának a Szállítási Minisztérium kezeléséből, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa kezelésébe való visszautalásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


26. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium bizonyos területe fölötti átjárási jogának lemondásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

27. HATÁROZATTERVEZET egy épület kibővítésére szánt terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, valamint egy épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából bérbeadott terület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


28. HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai bizonyos számnélküli beltelkek összevonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


29. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2014/166-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatott, Sepsiszentgyörgy Municípium bizonyos utcái beruházási munkálatai költségbecslésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


30. HATÁROZATTERVEZET
2012/71-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Polgármesteri Hivatal átjáró elnevezésű fejlesztési tervre vonatkozó, beavatkozási munkálat dokumentációja műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


31. HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság alárendeltségéhez tartozó Szociális központok lakásai pontozási módszertanának jóváhagyásáról a prioritási jegyzék megállapítása céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


32. HATÁROZATTERVEZET a 2014/329-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípiumnak a Munkaügyi, Családügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium által folytatott Öregotthonok hálózatának fejlesztése című országos érdekeltségű programba való részvétele szervezési szabályzatáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


33. HATÁROZATTERVEZET
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2014-es évi menedzsment értékelése végleges eredményének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


34. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Kulturház 2014-es évi menedzsment értékelése végleges eredményének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


35. HATÁROZATTERVEZET menedzsmenti pályázati tervekre kiírt versenyvizsga megszervezéséről az Andrei Mureşanu Színház irányításának megbízása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


36. HATÁROZATTERVEZET
a posztumusz PRO URBE díj Gaál Alexandru úr részére való odaítéléséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


37. HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


38.  KÜLÖNFÉLÉK.


ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER

        << visszaOldal megjelenítése: 22867    


Utolsó módosítás: 2015-03-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem