2023. november 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. február 26.

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. február 26-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - BESZÁMOLÓ a 2014. év II. félévére érvényes, súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak tevékenységéről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények 2015. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Közösségfejlesztő Igazgatósága 2015. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi Zathureczky Berta Otthon 2015. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. – HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2015. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. – HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2015. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház 2015. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2015. évi pénzalapjának jóváhagyásáról a municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Dima Pál tulajdonát képező, Otthon utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET Tankó Béla tulajdonát képező, Otthon utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET Darvas Olga tulajdonát képező, Otthon utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET
Iacob Ana tulajdonát képező, Otthon utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET a COMPACT Kft. tulajdonát képező, Mező utca számnélküli ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítéléséről, a Sepsiszentgyörgyi V. számú Római Katolikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET a 2014/198-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Urban Locato Kft. társulásáról a SEPSISPORT Kft. létesítése céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kós Károly utca 19/A szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/567-es számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. részvényesi közgyűlésében Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának képviseletét ellátó személyekkel megkötött 2012/45.349-es számú megbízási szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából bérbeadott terület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca számnélküli belterületének megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium, Kossuth Lajos utca bizonyos számnélküli ingatlanának megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kós Károly utca 4. szám alatt, intézmények- és közszolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2015.01.30./1-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


22. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Vasutas utca korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


23. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2013/281-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy támogatja a fiatalokat - Fiatalokat célzó nonprofit (civil) tevékenységekre szánt, Sepsiszentgyörgy költségvetéséből származó, vissza nem térítendő támogatások programjának létesítésével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


24. - HATÁROZATTERVEZET a 2015/17-es számú tanácshatározat kiegészítéséről és módosításáról, a 12. nemzeti út 9+000-12+600 szakaszának a Külföldi Beruházások Infrastrukturális Projektjeiért, Magán- és Közszféra Társulásáért, Külkereskedelem Támogatásért Felelős Osztály, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa kezelésébe való átvételéről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


25. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium és a Tamási Áron Színház között megkötött 2014.10.06/48.527. számú ügykezelési szerződés mellékletének megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


26. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


27. – KÜLÖNFÉLÉK.
       

       ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
            POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22885    


Utolsó módosítás: 2015-02-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem