2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2015. január 29.

MEGHÍVÓ

 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2015. január 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. – HATÁROZATTERVEZET a 2014/364-es tanácshatározattal jóváhagyott 2015. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról és kiegészítéséről.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőinek a TEGA Rt. részvényesek közgyűlésébe való meghatalmazásáról, a 2015. évi költségvetése jóváhagyásának céljából.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


3. -  HATÁROZATTERVEZET az Urban Locato Kft. 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


4. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato Kft. törzstőke-csökkentésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon működése érdekében megállapított intézkedésekről.
    Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.


6. – HATÁROZATTERVEZET a Csillag emlékműnek a Román állam közvagyonából és a Kulturális Minisztérium kezeléséből Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonába és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa kezelésébe való átvételének törvényes kezdeményezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET a 12. nemzeti út 9+000-12+600 szakaszának a Nemzeti Utak Országos Vállalata – Infrastrukturális Projektek és Külföldi Beruházások Osztályától, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa kezelésébe való átvételéről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


8. –  HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Gróf Mikó Imre utca 1. szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Lasko&Union Beverages Kft. között megkötött 2014/1363-as számú társulási szerződés felbontásának kezdeményezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


10. – HATÁROZATTERVEZET az Árkosi út 4. szám alatti municípiumi Kertészet területének tulajdonosaival megkötött 2014/15.485-ös számú bérleti szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


11. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és a Spiret Kft. között létrejött 2005.12.22/1.447-es számú koncessziós szerződés átengedéséről a Tresol Coordination Kft. részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


12. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Fülemüle utca 39. szám alatti terület jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


13. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kilyén területén megvalósítandó lakóövezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


14. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Híd utcai számnélküli belterületének megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utcai számnélküli belterületének megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


16. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/48-as számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium történelmi központjában a gyalogosoknak szánt övezetek létesítését szabályzó terv megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


17. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/49-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium történelmi központjában a gyalogosoknak szánt övezetek létesítését szabályzó terv és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


18. –HATÁROZATTERVEZET Szociálisan veszélyeztetett helyzetű gyerekek napköziotthona című beruházásra vonatkozó 2013/21.215-ös számú beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


19. – HATÁROZATTERVEZET a 2015-ös évben szociális segélyben részesülő családban élő valamely nagykorú, munkaképes személy által ledolgozandó munkaidő meghatározásáról szóló ütemterv vagy helyi érdekű tevékenységi terv jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.


20. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2005/129-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium területén létesített fizetéses parkolókban állomásozó és parkoló gépjárművek működési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


21. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2014. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


22. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2014. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


23. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház menedzsmentje 2014. évi kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


24. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2015-2016-os tanévre.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a LAM Alapítvány és a Gödri Ferenc Általános Iskola között megkötendő partnerségi szerződésről, Iskola, az iskola után című program közös finanszírozása és kivitelezése céljából.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


26. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2012/40-es számú tanácshatározat módosításáról, a tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program lebonyolításával kapcsolatosan.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


27. - HATÁROZATTERVEZET a 2014/373-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztési Igazgatósága 2014. évi szervezeti ábrája és tisztségjegyzéke módosításának kiigazításáról.
    Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.


28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


29. –  KÜLÖNFÉLÉK.


       
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22993    


Utolsó módosítás: 2015-01-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem