2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2014. december 29.

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2014. december 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014. november 30-ai költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


2. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház közötti partnerszerződés megkötéséről, a REFLEX 3 Fesztivál kulturális, színházi esemény szervezése és pénzbeni támogatása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztési Igazgatósága 2014. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


4. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó fatömeg értékesítéséről.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező egyes területek átengedéséről Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely municípiumokhoz, valamint Kovászna és Bodzaforduló városokhoz tartozó települések víz- és szennyvízhálózat kiterjsztése című terv részére.
 Előterjeszti: Antal Árpád–András polgármester.


6. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely municípiumokhoz, valamint Kovászna és Bodzaforduló városokhoz tartozó települések víz- és szennyvízhálózat kiterjesztése című beruházási munkálatok megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET az Olt utca 3-as szám alatti, Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező beltelek nyílt versenytárgyalás útján való értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


8. – HATÁROZATTERVEZET a kilyéni ravatalozóház építése érdekében megkötendő Sepsiszentgyörgy Municípium és az Erdélyi Református Egyházkerület közötti társulásról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. – HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Rara Avis Egyesülettel megkötött 2004/1.362-es számú haszonkölcsönszerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


10. – HATÁROZATTERVEZET a Bodok Szálló épületének tetőteraszára vonatkozó szerződés megkötéséről az ORANGE ROMÂNIA Rt.-vel
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


11. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az ORANGE ROMÂNIA Rt.-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


12. – HATÁROZATTERVEZET épület szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról, valamint egy épület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos területei jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Központi övezet városrendezési tervének és helyi várostervezési szabályzatának módosítása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2014.12.05./10. számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások priorítási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közoktatási intézményeiben a nem-oktatási munkakörű állások számának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


18. –  KÜLÖNFÉLÉK.


 Antal Árpád-András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22784    


Utolsó módosítás: 2014-12-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem