2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2014. október 30.

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2014. október 30-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. – HATÁROZATTERVEZET
Palela Rădiţa municípiumi tanácsos mandátumi jogának megszűnéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET Joos Ştefan-Leontin municípiumi tanácsos mandátumának érvényesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

3. - BESZÁMOLÓ a 2014. év I. félévére érvényes, súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak tevékenységéről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.

4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014. szeptember 30-ai költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. regionális szolgáltató törzstőke növelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi IV. számú Református Egyházközség számára átutalandó pénzösszegről a 2014-es évre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET a 2014/173-as számú tanácshatározat mellékletének módosításáról az utólagosan módosított és kiegészített, 2014. évre érvényes adókat és illetékeket megállapító 2013/265-ös számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

8. - HATÁROZATTERVEZET minimis támogatás odaítéléséről a BERTIS Kft. részére, beruházás ösztönzése és munkahely létesítés céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

9. –     HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházban, Szabó Orsolya szerződéssel rendelkező személy lakbérének újraértékeléséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

10. - HATÁROZATTERVEZET a Zadurian Irma, Kelemen Péter és Kelemen Zsófia tulajdonát képező Gróf Mikó Imre utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

12. – HATÁROZATTERVEZET a szotyori ravatalozóház építése érdekében megkötendő Sepsiszentgyörgy Municípium és az Erdélyi Református Egyházkerület közötti társulásról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Sepsiszentgyörgyi I. számú Római Katolikus Plébániával megkötött társulási szerződés megkötéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

14. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2014/279-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Sera România Alapítvány társulásáról, Fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja létrehozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

15. - HATÁROZATTERVEZET a Tavasz utcai Roma Közösségi Ház bizonyos felületei ingyenes módon való odaítéléséről a Gyulafehérvári Caritas Kirendeltség javára, szociális szolgáltatások céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.

16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Olt utca 3. szám alatti beltelek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

18. - HATÁROZATTERVEZET jégpálya tevékenységével kapcsolatos, , Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező Nicolae Iorga utcai két fabódé nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.

19. - HATÁROZATTERVEZET Szotyor területén jóváhagyott Mezőgazdaságiövezet – Zöldséges üvegházak övezeti tervének termelési és ipari övezetté való átalakításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

20. - HATÁROZATTERVEZET Kilyén, Sepsiszentgyörgy municípium B3-as tömb kiterjesztése című övezeti városrendezési-terv összeállításához szükséges 2014.10.10./8. számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

21. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/256-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi- és taxibérlés rendszerű szállítás engedélyezéséről, valamint szervezési- és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

22. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2013/217. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.

24. – KÜLÖNFÉLÉK.ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22955    


Utolsó módosítás: 2014-10-27    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem