2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2014. július 31.

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2014. július 31-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi I. számú Református Egyházközség számára átutalandó pénzösszegről a 2014-es évre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET 2014. évben a VIII. osztály utáni országos szintű felmérésen és érettségin kitűnő eredményt elérő diákok számára odaítélendő kiválósági-díjról.
Előterjeszti: Palela Rădiţa, tanácsos.


4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között megkötendő jövedelmi jelzálog szerződésről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség szolgálati autói havi üzemanyag-fogyasztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans R.t. 2014. évi költségvetését jóváhagyó 2014/115-ös számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato K.f.t. 2014-es év I. félévre vonatkozó könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET az Urban Locato Kft. 2014. évi költségvetését jóváhagyó 2014/85-ös számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Urban Locato K.f.t. társulásáról a SEPSISPORT K.f.t. létesítése céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato K.f.t. és Sepsiszentgyörgy Municípium társulásáról a SEPSISPORT K.f.t. létesítése céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa megbízottjának a TEGA R.t. részvényesek közgyűlésébe való kinevezését megállapító 2012/189-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi TEGA R.t. 2014. évi költségvetését jóváhagyó 2014/113-as számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. – HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. koncessziójában adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.


14. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a TEGA R.t. között létrejött 1998/4.380-as számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


16. – HATÁROZATTERVEZET az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesületbe nevesített Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének megbízásáról, a Közüzemek R.t. által szolgáltatott ivóvíz és szennyvízcsatorna ára/díjszabása módosításának jóváhagyása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád–András, polgármester.


17. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező javak leltárának elsajátítását jóváhagyó 2009/74-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád–András, polgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítéléséről a Sepsiszentgyörgyi V. számú Római Katolikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád–András, polgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítéléséről a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség részére.
Előterjeszti: Antal Árpád–András, polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Topspin Saint George Sport Egyesület között megkötött 2013/22.988–as számú résztársulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Borvíz utcai korszerűsítés című műszaki-gazdasági iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András, polgármester.


22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumnak a 2014-2016-os időszakra vonatkozó, vidéki sportbázisokat felújító és korszerűsítő megyei programhoz, valamint járulékos költségeihez való csatlakozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


23. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Puskás Tivadar Szakképző Líceum függőleges és külső rendezési tervét és járulékos költségeit jóváhagyó 2014/155-ös számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


24. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Nicolae Colan Általános Iskola függőleges és külső rendezési tervét és járulékos költségeit jóváhagyó 2014/156-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


25. - HATÁROZATTERVEZET Hóvirág utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.


26. - HATÁROZATTERVEZET Vadász utca, Stadion és Világlátó utcák szakasza közötti közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


27. - HATÁROZATTERVEZET Cserey Jánosné utca közvilágításának felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


28. - HATÁROZATTERVEZET Farm utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


29. - HATÁROZATTERVEZET Csíki utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


30. - HATÁROZATTERVEZET Oltmező utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


31. -HATÁROZATTERVEZET Kós Károly utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


32. - HATÁROZATTERVEZET Vasút utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


33. - HATÁROZATTERVEZET Vár utcai közvilágítás felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád–András polgármester.


34. - HATÁROZATTERVEZET
a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház területére épített szolgálati lakások bejárati útjainak kialakítása, valamint közművesítési munkálatok végrehajtása elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


35. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház menedzsmentje megbízásának céljából kiírt menedzsment vizsga megszervezését szabályzó 2014/186-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


36. – HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások priorítási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


37. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított Sepsiszentgyörgy municípium Helyi közrendi bizottságának szervezési és működési szabályzatát jóváhagyó 2011/183-as számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


38. - HATÁROZATTERVEZET a helyi tanácsosok fogadóóráit megállapító 2012/224-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


39. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos intézkedésekről Sepsiszentgyörgy municípium polgárai jogos érdekeinek megóvása céljából.
Előterjeszti: Bálint Iosif, tanácsos.


40. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


41. – KÜLÖNFÉLÉK.

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 23044    


Utolsó módosítás: 2014-07-27    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem