2023. november 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2014. május 29.

MEGHÍVÓ

 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2014. május 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2014. évi költségvetésének módosításáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014. március 31-i költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármester szakapparátusát képező Sport és Szabadidő Igazgatóság szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról, 2014. május 1-vel kezdődően.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

4. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

5. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, 2014. évre érvényes adókat és illetékeket megállapító 2013/265-ös számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

6. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium évi tagsági díja kifizetésének jóváhagyásáról a helyi költségvetéséből az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesületnek.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi szociális étkezde által szolgáltatott napi élelmiszer juttatás szintjének megállapításáról.

Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET a 2014/17-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Zathureczky Berta Otthon működése érdekében megállapított intézkedésekkel kapcsolatosan.

Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

9. - HATÁROZATTERVEZET az Integrált Hulladék Menedzsment Központ és a Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás működési szolgáltatásait átruházó célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a Grigore Bălan tábornok sugárút 31. szám alatti ingatlan kezelési jogának átutalásáról a Zathureczky Berta Otthon javára.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

11. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium egyes alapeszközeinek üzemen kivüli helyezéséről.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

12. - HATÁROZATTERVEZET a 2005.01.11/116. számú koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, a Network&Design Kft. engedményező és Bardóczi Lóránt koncesszióba vevő között.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET az 2009/44-es számú Sürgősségi kormányrendelet alapján, Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonában levő, lakások rendeltetésére szánt felületekre megkötött bérleti szerződések időtartamának meghosszabbításáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

14. – HATÁROZATTERVEZET bizonyos terület jogi helyzetének szabályzásáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

15. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/74-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező javak elfogadásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.

16. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Vadon Egyesület közötti partnerszerződés megkötéséről, a Székely Vágta megszervezése céljából.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium csatlakozásról a „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért hálózathoz.

Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

18. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium ügykezelésében levő gyepes területekre megkötendő bizonyos bérleti szerződésekről.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes legeltetés szabályzásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

20. – HATÁROZATTERVEZET Üvegházak újjáépítése Sepsiszentgyörgy municípium kertészetében című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi Kós Károly Szakképző Líceum épületeinek felújítási- és korszerűsítési tervének és munkálatai költségeinek jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

22. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Mikes Kelemen Elméleti Líceum függőleges és külső rendezése tervének és munkálatai költségeinek jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

23. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Puskás Tivadar Szakképző Líceum függőleges és külső rendezési tervének és munkálatai költségeinek jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

24. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Nicolae Colan Általános Iskola függőleges és külső rendezési tervének és munkálatai költségeinek jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

25. – HATÁROZATTERVEZET a 2014/28-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, állatok által vontatott járművek Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén való közlekedésének betiltásával kapcsolatosan.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.

26. – HATÁROZATTERVEZET a 2013/154-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium közterületén történő ásási munkálatok engedélyezésének szabályzatáról.

Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester

27. – HATÁROZATTERVEZET egy speciális bizottság összetételének megállapításáról az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások kérelmeinek elemzése céljából.

Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

28. – HATÁROZATTERVEZET a 2013/281-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy támogatja a fiatalokat - Fiatalokat célzó nonprofit (civil) tevékenységekre szánt, Sepsiszentgyörgy költségvetéséből származó, vissza nem térítendő támogatások programjának létesítésével kapcsolatosan.

Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

29. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa véleményezéséről a Székely Mikó Elméleti Líceumnak, Nemzeti Kollégiummá való átnevezés céljából.

Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.

30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.

Előterjeszti: a gyűlésvezető.

31. – KÜLÖNFÉLÉK.


ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

POLGÁRMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << visszaOldal megjelenítése: 23059    


Utolsó módosítás: 2014-05-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem