2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2014. április 30.

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2014. április 30-án, 16 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, 2014. évre érvényes adókat és illetékeket megállapító 2013/265-ös számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a 2014/31. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Kis- és Közepes vállalkozásainak a 2014. évi minimis támogatási rendszerével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014. évi tagsági díja kifizetésének jóváhagyásáról a helyi költségvetésből a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


4. – HATÁROZATTERVEZET 10 000 lej odaítéléséről a Turizmusfejlesztés Kovászna Megyében Egyesület számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőinek a TEGA Rt. részvényesek közgyűlésébe való meghatalmazásáról, a 2014. évi költségvetése jóváhagyásának érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. -  HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. 2013. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET az állami közoktatási intézmények 2014. évi költségvetésén kívüli tevékenységeiből származó jövedelmeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.


9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területét képező gyepes területek kezeléséről, megszervezéséről és üzemeltetéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


10. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező gyepes területeire megkötendő bizonyos bérleti szerződésekről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András polgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Hypocrates Hospital K.f.t. között megkötendő résztársulási szerződésről, Kórházi, Egészségügyi Központ létesítése céljából Sepsiszentgyörgy municípium területén.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET Császár Bálint utca 7. th. A lh. 3. lr. alatti ingatlan ingyenes módon való odaítéléséről a Nemzeti Drogellenes Hatóság részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET a 2005.01.11/116. számú koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, a Network&Design Kft. engedményező és Bardóczi Lóránt koncesszióba vevő között.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Romániai Magyar Néptánc Egyesület között megkötött 2011/585. számú haszonkölcsönszerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET épületek kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET állami lakásépítési alapból épített Sepsiszentgyörgy municípium vagyonát képező lakások pontozási módszertanának jóváhagyásáról a prioritási jegyzék megállapítása céljából.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, sugásfürdői ingatlan megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester


18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Gödri Ferenc utca szám nélküli beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Szépmező A/8/II. területrész című övezeti városrendezési-terv összeállításához szükséges 4/2014. számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2013-as évi menedzsmentértékelése végleges eredményének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


21. -  HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumnak a Munkaügyi, Családügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium által folytatott Öregotthonok hálózatának fejlesztése elnevezésű országos érdekeltségű programba való részvételéről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

22. - HATÁROZATTERVEZET a 2014. Szent György Napok keretén belül a karbonsemlegesség promoválása és a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében megkötendő partnerszerződésről Sepsiszentgyörgy municípium és a Carbon Solutions Global K.f.t. között.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


23. – HATÁROZATTERVEZET a 2013/217. számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


24. - HATÁROZATTERVEZET a PRO URBE-díj odaítéléséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


26. –  KÜLÖNFÉLÉK.

 

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 22839    


Utolsó módosítás: 2014-04-28    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem