2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívói tanácsülésre - 2013. július 25.

 

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2013. július 25-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Helyi Tanács által és a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Tanács közötti partnerszerződés megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti:  Antal Árpád-András, polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET közoktatási tanügyi intézmények 2013. évi saját jövedelmeinek módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház által igényelt 400 000 lej értékű vissza nem térítendő belső támogatási hitelvonal jótállásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET egyes Sepsiszentgyörgy municípiumi, lakásnak szánt felületei ingyenes módon való odaítéléséről a Kovászna Megyei Vöröskereszt részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET egyes Sepsiszentgyörgy municípiumi lakásnak szánt felületei ingyenes módon való odaítéléséről a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET gyógyszertári tevékenységek folytatására szánt Kós Károly utca 78. szám alatti felület lakásbérleti jogának átutalásáról a FARMACOM Rt. javára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és az Erdélyi Református Egyházkerület között létrejött 2008/192/21186-os számú haszon kölcsönszerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. – HATÁROZATTERVEZET a Turizmusfejlesztés Kovászna Megyében Egyesület alapító okirata és statútuma módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


13. – HATÁROZATTERVEZET épület kibővitésére szánt terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


14. – HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi beltelek felosztásáról és Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező ingatlan kezelési jogának átruházásáról, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező Csipike Napköziotthonos Óvoda igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET a Szabadság utca 13. szám alatti ingatlan ingyenes módon való átutalásáról Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonából és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezeléséből, Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa ügykezelésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András polgármester.


16. – HATÁROZATTERVEZET állami oktatásban részesülő Sepsiszentgyörgy municípiumi tanulók 2013-2014-as tanévre érvényes, különböző kategóriájú ösztöndíjai összegének és nagyságrendjének megállapításáról.
Előterjeszti: Palela Rădiţa, tanácsos.


17. – HATÁROZATTERVEZET a roma származású iskolás korú fiatalokat támogató program keretén belül kiosztandó szociális ösztöndíjak 2013-2014-es tanévre érvényes odaítélési eljárására vonatkozó kalendárium megállapításáról.
Előterjeszti: Aczél Kata, tanácsos.


18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Oltmező utca 9-11. szám alatti Szociális otthon lakói évi kiértékelési táblázatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


20. – KÜLÖNFÉLÉK.Sztakics Éva-Judit
ALPOLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 22997    


Utolsó módosítás: 2013-07-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem