2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2013. május 30.

MEGHÍVÓ
 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2013. május 30-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2013. évi tagsági díja kifizetésének jóváhagyásáról a helyi költségvetéséből a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET a Municípiumi Kultúrház 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET egyes közoktatási tanügyi intézmények 2013. évi saját jövedelmeinek módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság alárendeltségében működő, Közösségi Egészségügyi Szakosztály 2013. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által, és a TEGA R.T. társulásáról, hagyományos élelmiszereket és népművészeti termékeket előállító helyi- és regionális termelők érdekében létrehozott időszakos piac létesítése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


8. – HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa általi társulásáról, a Csíki utca 50. szám alatti, ingatlan felújítása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna megye a Kovászna Megye Tanácsa által, a Marosvásárhely-i Studium Alapítvány és a „Dr. Fogolyán Kristóf” Sürgősségi Kórház között megkötendő társulás jóváhagyásáról, szolgálati lakások létesítése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET
az elektronikus mezőgazdasági nyilvántartás kezelésére vonatkozó informatikai rendszer kivitelezése, valamint fejlesztési szolgáltatások beszerzése és szoftverek telepítése Kovászna megyében című pályázat és ennek költségei jóváhagyásáról, a 2007-2013 - as Gazdasági Versenyképesség Növelése Ágazati Operativ Program”, III-as "Információs és kommunikációs technológia a magán- és közszférában" - tengely, 2-es „az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése és hatékonyságának növelése” - beavatkozási terület, "e-kormányzati megoldások végrehajtásának támogatása és szélessávú, esetenkénti kapcsolat, támogatása - művelet” keretében.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


11. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy belterületén tartózkodó vadállomány egyedeinek begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás odaítéléséről a Kovászna Megyei Vadász és Sporthorgász Egyesület javára.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


12. – HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. közgyűlésébe kinevezett Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek különleges megbízásáról, az egyesület alapító okirata módosítása és kiegészítése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium, Borvíz utcai közvilágítási rendszerének korszerűsítése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET a Berde Áron Gazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum Sporttermének külső rendezése és közművesítése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Municípiumi Kultúrház minimális célkitűzései, kulturprogramjai és projektjei jegyzékének, valamint a 2013. évi menedzsmenti tervben beütemezett teljesítmény-követelményeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház minimális célkitűzései, kulturprogramjai és projektjei jegyzékének, valamint a 2013. évi menedzsmenti tervben beütemezett teljesítmény-követelményeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható energiája cselekvési tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


18. – HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által Sepsiszentgyörgy Municípium területén épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások kiosztási jegyzékének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi volt Vágóhíd épületének műemlékké való rangsorolási eljárásának elindításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területét érhető kockázati esetek elemzési-, és elhárítási tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


21. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


22. – KÜLÖNFÉLÉK.

 


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 23126    


Utolsó módosítás: 2013-05-26    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem