2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2013. március 28.

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2013. március 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – Sepsiszentgyörgy polgármesterének a Municípium 2012. évi gazdasági, szociális és környezeti állapotára vonatkozó beszámolója.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

2. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízási szerződés módosításáról, az Öko Sepsi Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek köztisztasági közszolgálatával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád polgármester.

 

3. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának egyéni jellegű de minimis támogatása jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád polgármester.

 

4. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium kis- és közepes vállalkozásainak de minimis támogatási rendszeréről.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.

 

5. – HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2013 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

6. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Szállodai, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő társulási szerződésről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET a Közüzemek Rt. koncessziójában adott alapeszköznek a Municípium közvagyonából a magánvagyonba való átvételéről üzemen kivüli helyezés céljából, utólagos megsemmisítés vagy, esettől függően eladás általi értékesítés érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező bizonyos ingatlana ingyenes módon való átutalásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

9. – HATÁROZATTERVEZET a Váradi József utca 92. szám alatti ingatlannak a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti : Tischler Ferenc, alpolgármester.

 

10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja 16. szám alatti 3.914 m2- es beltelek nyílt versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.

 

11. - HATÁROZATTERVEZET a Sport utca 2. szám alatti Municípiumi Strand bizonyos helyiségeinek nyílt versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.

 

12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Vasile Goldiş utca 3. szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/565-ös számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Bertis Kft. között létrejött 2009/33955-ös számú bérleti szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium egyes ingatlanai jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

15. – HATÁROZATTERVEZET egy épület kibővítésére szánt terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, valamint egyes épületek kibővítésére szánt területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

16. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

17. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Berde Áron Gazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

18. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Constantin Brâncuşi Szakképző Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

19. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Mihai Viteazul Főgimnázium által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

20. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Puskás Tivadar Szakképző Líceum által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

21. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Nicolae Colan Általános Iskola által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

22. - HATÁROZATTERVEZET egyes, az Ady Endre Általános Iskola által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

23. - HATÁROZATTERVEZET egyes, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda által használt, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező ingatlanok kezelési jogának átadásáról Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsától a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatótanácsának.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

24. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzat jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

25. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Municípiumi Művelődési Ház 2012. évi menedzsment értékelése végleges eredményének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

26. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi roma közösség fejlesztése céljából alakulandó helyi kezdeményezési csoport jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Tischler Ferenc, alpolgármester.

 

27. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.

 

28. – KÜLÖNFÉLÉK.
 

 


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 23046    


Utolsó módosítás: 2013-03-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem