2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2012. október 25.

            
MEGHÍVÓ
 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2012. október 25-én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
 


1. – HATÁROZATTERVEZET Fülöp Berta, Csatlos Sándor, Csatlos Magda, Gârbea Gheorghe, Timár Bálint és Timár Elisabeta adományának elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

2. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Borvizek útja programja 1-es csomagját képező építkezésre szánt ingatlanjainak Kovászna megye közvagyonából Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való átvételéről, valamint Sepsiszentgyörgy municípium és az URBAN – LOCATO Kft. közötti társulás megkötéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.
 

3. – HATÁROZATTERVEZET az Uzoni út 2. szám alatti, Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonát képező beltelek közvetlen módon való eladásáról, az Import - Export Aquaris Veritas Kft. részére.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

4. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonában levő Építők utcai parcellák közvetlen módon való eladásáról, a BERTIS Kft. részére.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

5. – HATÁROZATTERVEZET a Centrocoop Országos Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségével megkötött 2012.01.12/2011-es számú lakbérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

6. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 61/2012-es számú tanácshatározat módosításáról, Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélési – tervének jóváhagyásáról egycsaládos lakóház építésével kapcsolatosan, az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

7. - HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai, egycsaládos lakóházak építésére szánt terület ingyenes használati jogának visszavonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

8. – HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által Sepsiszentgyörgy municípium területén épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások kiosztási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

9. – HATÁROZATTERVEZET bizonyos területek jogi helyzetének szabályzásáról épületek kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

10. - HATÁROZATTERVEZET gyógyszertári tevékenységek folytatására szánt Kós Károly utca 78. szám alatti felületek nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

11. - HATÁROZATTERVEZET a Kós Károly utca 19/A szám alatt működő családorvosi rendelők székhelyeinek, a Kós Károly utca 78. szám alatti felújított épületbe való áthelyezéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

12. - HATÁROZATTERVEZET a 2011/121-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna megye, Kovászna Megyei Tanácsa által és a Dr. Fogolyán Kristóf Sürgősségi Kórház által megkötendő társulás jóváhagyásáról, a Dr. Fogolyán Kristóf Sürgősségi Kórház területén történő aszfaltozási munkálatokkal, valamint egy parkoló kialakításával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

13. – HATÁROZATTERVEZET állami oktatásban részesülő Sepsiszentgyörgy municípiumi tanulók 2012/2013-as tanévre érvényes, különböző kategóriájú ösztöndíjai összegének és nagyságrendjének megállapításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

14. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2008/17-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Közösségfejlesztési Igazgatóság és az alárendeltségébe tartozó intézmények szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Tischler Ferenc alpolgármester.
 

15. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium a brassói Regionális Út és Híd Igazgatósága által az Autópályák és Nemzeti Utak Országos Vállalatával megkötendő nemzeti utak övezeteinek használatát szabályozó szerződéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

16. - HATÁROZATTERVEZET a 2009/184-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium fiataljait támogató Szent György Ösztöndíjak elnevezésű program jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium helyi tanácsosainak nevesítéséről, a municípiumi közoktatását felmérő és minőségét biztosító bizottságaiba.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.
 

18. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan kiegészített és módosított 2011/11-es számú tanácshatározat módosításáról, a sepsiszentgyörgyi roma származású iskoláskorú fiatalok támogatási programjáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif tanácsos.
 

19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


20. – KÜLÖNFÉLÉK.
 

                              
Antal Árpád András
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 23256    


Utolsó módosítás: 2012-10-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem