2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2012. szeptember 27.

 

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2012. szeptember 27-én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET a municípiumi Kultúrház 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a közoktatási intézmények 2012. évi költségvetésén kívüli tevékenységeiből származó jövedelmeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET a 2012. évi Sepsiszentgyörgy Municípium tagsági díjának a helyi költségvetésből való kifizetése jóváhagyásáról, az ÖKO SEPSI Közszolgálati-, Térségfejlesztési Egyesületnek.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa tulajdonát képező Transylvanian Trousers Company Rt. részvényei átengedéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármester szakapparátusa szervezeti vázlatának és státusz jegyzékének módosításáról 2012. szeptember 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


8. – HATÁROZATTERVEZET a Cigaretta utca 75. szám alatti ingatlan kezelési jogának bizonyos Sepsiszentgyörgy municípiumi közintézmények kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és az Adrenalin Sportegyesület közötti társulás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és az Import Export Lengyel K.f.t. között létrejött 2004/1.363-as számú társulási szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


11. – HATÁROZATTERVEZET az Olt utca 2. szám alatti ingatlan III. emeletének nyílt versenytárgyalás útján történő albérletbe való adásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


12. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska, Péter Iosif között megkötött 2011/50.309-es számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


13. – HATÁROZATTERVEZET a Bandrino – Import Export K.f.t. és Iorga Gheorghe között megkötött koncessziós szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


14. – HATÁROZATTERVEZET épületek kiterjesztése céljából bérbeadott területek koncessziós szerződései meghosszabbításáról, valamint bizonyos épületek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi ingatlan jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípium Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos intézkedések megállapításáról, a Romulus Cioflec utca 144. szám alatti Szociális otthon újraszervezése érdekében.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja, szám nélküli területén létesítendő Ipari övezet elnevezésű városrendezési-terv összeállításához szükséges 2012/2 – es számú előzetes célszerűségi láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, kilyéni Lakó Övezet elnevezésű városrendezési-terv összeállításához szükséges 2012/4 – es számú előzetes célszerűségi láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET Szépmező, 5. szám alatt létesítendő, Szépmező II. Különféle rendeltetésű Ipari Park elnevezésű városrendezési dokumentáció összeállításához szükséges 2012/2 – es számú előzetes célszerűségi láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


21. - HATÁROZATTERVEZET A Vadaspark kialakítása elnevezésű fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat dokumentációja jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumnak a 2012-2013-as időszakban támogatandó Vidéki sportlétesítmények helyreállítása és korszerűsítése című megyei programban való részévételének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


23. - HATÁROZATTERVEZET a 2010/97-es számú tanácshatározat módosításáról, Napelemes rendszerű villamosenergia előállítása, Sepsiszentgyörgy Municípium közvilágítása és egyes közintézmények villamosenergiával való ellátása című terv és az ezzel járó költségek jóváhagyásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


24. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/113-as számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium és a NEZ PERCE Állatvédő Egyesület között megkötendő társulási szerződéssel kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőjének nevesítéséről a sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub vezetőtanácsába.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


26. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2006/104-es számú tanácshatározat módosításáról, a Helyi Tanács képviselőjének nevesítéséről a sepsiszentgyörgyi Helyi Hitelgarancia – Alap R.T.- hez.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


27. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának jogi képviseletéről a 2012/165/64 - es számmal bejegyzett perben, a közigazgatási bíróságon.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


28. - HATÁROZATTERVEZET a helyi tanácsosok fogadóóráinak megállapításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


30. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


Sztakics Éva Judit
ALPOLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 23190    


Utolsó módosítás: 2012-09-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem