2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2012. július 26.


MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2012. július 26-án, 17,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2012. június 30-i költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


2. - HATÁROZATTERVEZET Romániai Máltai Szeretet Szolgálat sepsiszentgyörgyi fiókjának pénzbeni támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


3. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósághoz tartozó Közterület fenntartó részleg státusz jegyzékének módosításáról, 2012. július 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester


5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa megbízottjainak a Közszállítási Rt. részvényesek közgyűlésébe való kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester


6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közszállítási Rt-vel megkötött 845/410/2007 számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester


7. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. egyetlen tulajdonosa megbízottjainak a közgyűlésbe való kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester


8. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. Sepsiszentgyörgy által szolgáltatott piacgondnoksági tevékenységre vonatkozó díjszabás elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester


9. - HATÁROZATTERVEZET Szépmező III. elnevezésű Körzeti Városrendezési Terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


10. - HATÁROZATTERVEZET egy sugásfürdői terület megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


11. - HATÁROZATTERVEZET a Mikes Kelemen utca 35. th. A, B lh, egyéni egységekre való felosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


12. - HATÁROZATTERVEZET a Közüzemek Rt. koncessziójában adott egyes alapeszközök a Municípium közvagyonából a magánvagyonba való átvételéről, üzemen kivüli helyezés céljából, utólagos megsemmisítés vagy, esettől függően eladás általi értékesítés érdekében.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


13. – HATÁROZATTERVEZET terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról épület kiterjesztése céljából, valamint területek jogi helyzetének szabályzásáról épületek kiterjesztése érdekében.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


14. - HATÁROZATTERVEZET a Román állam közvagyonában és a Román Autóklub kezelésében levő ingatlan Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába, valamint Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa kezelésébe való átvételének kezdeményezéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és az Adrenalin Sportegyesület közötti társulás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester


16. - HATÁROZATTERVEZET egy Csíki utca szám nélküli beltelek nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


17. - HATÁROZATTERVEZET egy sugásfürdői ingatlannak Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonában való átvételéről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és SEPSI AD CONSTRUCŢII K.F.T. között megkötött 30.436/2012-es számú társulási szerződés felbontásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy muncípium és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar között létrejött kezelési-szerződés felbontásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


20. - HATÁROZATTERVEZET Bocsárdi László menedzserrel megkötött menedzsment szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester


21. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester


22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos közoktatási intézményeiben a nem-oktatási munkakörű állások számának módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester


23. - HATÁROZATTERVEZET a municípium alpolgármestere nevesítéséről, Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező földterületek fölötti tulajdonjogot megállapító bizottságába.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester


24. - HATÁROZATTERVEZET a házmesteri minősítést megszerző személyek névsorának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester


25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető


26. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 23071    


Utolsó módosítás: 2012-07-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem