2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2012. május 31.


MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2012. május 31-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – HATÁROZATTERVEZET Ivan Niculae Gheorghe tanácsos mandátumi jogának megszüntetéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a közoktatási intézmények 2012. évi költségvetésén kívüli tevékenységeiből származó jövedelmeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Református Parókia pénzbeni támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztési Igazgatósága 2012. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a TEGA R.t. részvényesek közgyűlésébe, a részvénytársaság 2011. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyása érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


10. -  HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato K.f.t. alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és az Import Export Lengyel K.f.t. között létrejött 2004/1.363-as számú társulási szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kós Károly utca 5/A szám alatti ingatlan bizonyos felületei használati jogának ingyenes módon való odaítéléséről, a Míves Egyesület részére irodák, műhelyek és konferencia terem létesítése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező bizonyos felületek ingyenes módon való átutalásáról, a Brassó-i Római Katolikus Főesperesi Hivatal részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az Adrenalin Sportegyesület közötti társulás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET a Sport utca 2. szám alatti Municípiumi Strand bizonyos helyiségeinek nyílt versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET földfelületek jogi helyzetének szabályzásáról bizonyos területek melletti épületek bővítése céljából.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos Sepsiszentgyörgy municípiumi területek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET egy teljesítéshez kötött adomány elfogadásáról, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgy-i kirendeltségétől.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


19. – HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által Sepsiszentgyörgy Municípium területén épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások kiosztási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET épület óvodává való átrendezése - Csipike Óvoda című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


21. - HATÁROZATTERVEZET a 2011/221. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Gödri Ferenc Általános Iskola külső rendezése, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye című beruházási tervre vonatkozó beavatkozási munkálat véleményezési dokumentáció jóváhagyásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


22. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2009/33-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthon felújítási munkálatai tervének, valamint az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium részvételéről a Délkelet-Európai Nemzetközi Együttműködési Program keretén belüli „SEEMIG – A migráció következményeinek kezelése Dél-Kelet Európában” című pályázat megvalósítását illetően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház minimális kultúrprogramjai és -projektjei jegyzékének, a menedzsmenti tervben beütemezett megvalósítások jegyzékének, valamint a 2012. évre beütemezett teljesítménykövetelményeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


26. – KÜLÖNFÉLÉK.


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 23210    


Utolsó módosítás: 2012-05-29    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem