2024. április 17., Szerda
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2012. február 29.

 

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2012. február 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. – Sepsiszentgyörgy Municípium közrendi tervének jóváhagyásáról.

Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg odaítéléséről a sepsiszentgyörgyi Református Plébánia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


4. – HATÁROZATTERVEZET a Pro Vita Hominis Magzatvédő Egyesület épület adó befizetési kötelezettség alóli felmentéséről.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


5. – HATÁROZATTERVEZET a tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program lebonyolításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


6. –  HATÁROZATTERVEZET
hőenergia referenciaárának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó fatömeg értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans R.t. által koncesszióba vett alapeszközök üzemen kívül helyezéséről, megsemmisítés céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET a Multi - Trans R.t. 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


10. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a TEGA R.t. között létrejött 1998/4380-as számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


11. – HATÁROZATTERVEZET a 2009/87-es számú tanácshatározattal kinevezett Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek megbízásáról a TEGA R.t. részvényesek közgyűlésébe, cenzorok kinevezése céljából.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Helyi Tanács által és a Fundament Egyesület közötti partnerszerződés megkötéséről, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Ifjúsági- és Kulturális Fővárosa program keretén belül szervezendő kulturális események megszervezésével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester


13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna megye Tanácsa és a Mihai Viteazul Kovászna megyei Sürgősségi Felügyelet társulásáról garázsépítés céjából, SMURD-mentőautóknak.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Helyi Tanács által és Kovászna Megyei Kormányhivatal között megkötendő együttműködési protokollról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2012. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


16. – HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2012. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


17. – HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház 2012. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


18. – HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon 2012. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


19. – HATÁROZATTERVEZET Császár Bálint utca, 17/A/3 szám alatti ingatlan ingyenes módon való odaítéléséről, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar javára.
Előterjeszti Bálint Iosif, alpolgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET Építők úti beltelkek Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonából a magánvagyonába, valamint a Helyi Tanács kezelésébe való átutalásáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a JACK & VICK K.f.t. között megkötött 2008/6-os számú lakbérleti szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező Bánki Donát utca 29. szám alatti beltelek közvetlen módon való eladásáról, a COMPACT K.f.t. részére.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


23. -HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium által megvásárlandó Olt utcai beltelekről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


24. – HATÁROZATTERVEZET
terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról épület kiterjesztése céljából, egy épület jogi helyzetének szabályzásáról, valamint egy terület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról épület kiterjesztése érdekében.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Építők útja 16. szám alatti 3.914 m2- es beltelek nyílt versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


26. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kós Károly utca 19/A szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/567 – es számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


27. – HATÁROZATTERVEZET az Olt utca 2. szám alatti ingatlan III. emeletének nyílt versenytárgyalás útján történő albérletbe való adásáról.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


28. - HATÁROZATTERVEZET a Distrigaz Sud Reţele K.f.t., valamint a G.D.F. SUEZ Energy România R.t. javára történő használati- és átjárási szolgalmi jog keletkezésére vonatkozó egyezmény jóváhagyásáról, földgázvezetékek elhelyezése, karbantartása és üzemeltetése érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszengyörgy Municípium Általános Rendezési tervének véglegesítése és a Környezetvédelmi Jelentés kidolgozása céljából alakulandó Munkacsoporttal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


30. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Szép Ştefan közötti területcsere jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


31. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 26943-as telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


32. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 29036-os telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


33. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 26952-es telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


34. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 27989-es telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


35. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 26959-es telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


36. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 25758-as telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


37. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 25461-es telekkönyvbe bejegyzett Vadász utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


38. – HATÁROZATTERVEZET Polgármesteri Hivatal átjáró elnevezésű fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat dokumentációja jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


39. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan kiegészített és módosított 2009/236-os számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telep rehabilitációja által, valamint egy vállalkozói támogatási-rendszer létrehozása elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.


40. - HATÁROZATTERVEZET a 2009/237-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telep rehabilitációja által, valamint egy vállalkozói támogatási-rendszer létrehozása elnevezésű terv és ezen terv költségei jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.


41. – HATÁROZATTERVEZET az újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2003/15-ös számú törvény alapján, az önkormányzat által, saját tulajdonú lakás építése céljából ingyenes módon kiutalt földterületre vonatkozó tanácshatározatok módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


42. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


43. – KÜLÖNFÉLÉK.

 


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 23472    


Utolsó módosítás: 2012-02-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem