2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2011. december 22.


MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2011. december 22-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2011. november 30-i költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház 2011. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2011. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a közoktatási intézmények 2011. évi költségvetésen kívüli tevékenységekből származó jövedelmének és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármester szakapparátusa szervezeti vázlatának és státusz jegyzékének módosításáról, 2011. december 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság szervezeti vázlatának és státusz jegyzékének módosításáról, 2011. december 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon szervezeti vázlatának és státusz jegyzékének módosításáról, 2011. december 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


8. – HATÁROZATTERVEZET a közhivatali tisztségek 2012. évi tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján, a szerződéssel rendelkező, 35. életévüket betöltött személyeknek épített tömbházlakások lakbérének átszámításáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET a 2011-es évi Szent György ösztöndíj elnevezésű program keretén belül a kiválósági ösztöndíjak odaítélésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET ösztöndíjak megszabásáról a 2012-es évre, sepsiszentgyörgyi roma származású tanulók támogatási programja keretén belül.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


12. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 2011/______ számú törvényes véleményezésének jóváhagyásáról, a 2012-2013-as tanévre szóló iskolahálózattal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


13. – HATÁROZATTERVEZET a Közművek R.T. alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád András, polgármester.


14. – HATÁROZATTERVEZET a Constantin Brâncuşi Iskolaközpont által használt épületnek, a Centrocoop Országos Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségétől való bérléséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


15. – HATÁROZATTERVEZET egy terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épületek kiterjesztése céljából, valamint bizonyos épült jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy, Olt utca 28-as számú tömbház körüli utca korszerűsítése elnevezésű műszaki terv elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


17. - HATÁROZATTERVEZET a 2011/106-os számú tanácshatározat módosításáról, a Nicolae Colan Általános Iskola rendszerezése és külső rendezése, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjába foglalt műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásával kapcsolatosan
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


18. - HATÁROZATTERVEZET a Székely Mikó Kollégium épületeinek felújítása, korszerűsítése és kiterjesztése elnevezésű tervét, valamint a munkálatok költségeit jóváhagyó 95/2008-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.


19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium jegyzője 2011-es évi tevékenységi kiértékelésének kezdeményezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


21. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 23229    


Utolsó módosítás: 2011-12-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem