2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2011. július 28.


Nr. 37.210/2011


MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2011. JÚLIUS 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2011. június 30-ai költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

2. - HATÁROZATTERVEZET a CEC BANK-kal kötött visszatérítendő belföldi hitelvonal 1 évvel való meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

3. - HATÁROZATTERVEZET egyes sepsiszentgyörgyi, a S.C.T.A. OLTUL Rt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról a Bodok Szállodakomplexum felújítása céljából Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye idegenforgalmi fejlesztése érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

4. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közművek Rt. Regionális Szolgáltató törzstőke növelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

5. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy Municípium polgármester szakapparátusa, valamint a Közösségfejlesztési Igazgatóság 2011. évi létszámkeretének és szervezeti vázlatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közrendi bizottsága szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

7. - HATÁROZATTERVEZET a 2011/150-es számú tanácshatározat módosításáról, Gyár utca 41. szám alatti ingatlan használati jogának ingyenes átadásáról a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja részére, szociális központ kialakításának érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.

 

8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Uzoni út. 2 szám alatti beltelek közvetlen módon való eladásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

9. - HATÁROZATTERVEZET az Uzoni út 2. szám alatti beltelek nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

10. - HATÁROZATTERVEZET a 2010/270-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy Municípium és a ROMTELECOM Rt. között létrejött bérleti szerződéssel kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

11. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Pinocchio napközi otthon igazgató tanácsának a 2008/147-es tanácshatározatba foglalt ingatlanra vonatkozó üzemeltetési jogának visszavonásáról
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Napsugár napközi otthon átszervezéséről
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

13. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi “ÁRVÁCSKA” napközi otthon igazgató tanácsának egy bizonyos ingatlanra vonatkozó üzemeltetési jogának visszavonásáról
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

14. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Turisztikai Információs és Reklámiroda, Sepsiszentgyörgy elnevezésű megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

15. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Turisztikai Információs és Reklámiroda, Sepsiszentgyörgy projekt és a költségvetése elfogadásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

16. - HATÁROZATTERVEZET a 2010/48-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központ tervének, valamint a terv költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.
 

17. - HATÁROZATTERVEZET egy Borvíz utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

18. - HATÁROZATTERVEZET egy Gyár utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.
 

19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
 

20. – KÜLÖNFÉLÉK

 

Antal Árpád András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 23280    


Utolsó módosítás: 2011-07-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem